Tjänster

Headerbild

Qvalidea arbetar med personal- och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor via utbildning och verksamhetsstöd. Vi anordnar skräddarsydd utbildning och handledning utifrån ditt företags behov.

Exempel på utbildning och föreläsningar

 • Hot och våld
 • Certifierad utbildare i strukturerad professionell riskbedömning:
  • Triage, screening för våld
  • PATRIARK (patriarkalt våld med hedern som motiv)
  • SARA (partnervåld)
 • Dokumentation och kvalitet
 • Genus och normkritik i socialt arbete
 • Ungdomskriminalitet och behandling
 • Föräldraskap med utmaningar

Exempel på verksamhetsstöd

 • Konsultation i arbete med hot och våld på arbetsplatser
 • Evidensbaserad riskbedömning för våld (Triage, HCR-20) samt hot om terrorbrott från enskilda individer (TRAP-18) i bl.a. skolmiljö, partnervåld(SARA:SV, SARA V3) samt patriarkalt våld med hedern som motiv (PATRIARK)
 • Anbudsförfarande i offentlig upphandling
 • Handledning i dokumentation och handhavande av personuppgifter
 • Kvalitetsutveckling av verksamheter samt upprättande av kvalitetsledningssystem med anpassning till GDPR

Åsa Nordin

Headerbild

Åsa startade sitt yrkesliv inom vården med habilitering och omsorg parallellt med studier på Högskolan i Gävle inom social omsorg. Vidare har hon arbetat på försäkringskassan med rehabiliteringssamordning innan hon blev civilanställd chef inom försvarsmakten.

Sedan 2002 har Åsa arbetat med vård, bildning, stöd och service mot såväl unga som gamla. Först med olika chefsuppdrag inom Uppsala kommun och sedan på Incola AB Grönåshemmet där hon även startade upp Vallstahemmet samt hade ledningsuppdrag avseende kvalitet, ekonomi och marknadsföring för de båda enheterna. Under den tiden har Åsa kompletterat sina universitetsstudier med fördjupade kurser inom kriminologi samt kurser i ledarskap, förändringsarbete och socialrätt.

Åsa kommer närmast från en tjänst som föreståndare hos Mitt Hjärta Bo & Lära, där hon startat upp HVB och stödboende på flera enheter samt byggt upp stor erfarenhet av evidensbaserade riskbedömningar enligt den modell som Henrik Belfrage tagit fram.

Åsa fortsätter kontinuerligt att fortbilda sig inom området och senaste utbildningarna har varit inom kvalitetledningssystem och dokumentation, kopplat till den ny dataskyddslagstiftningen, och de krav som ställs på verksamheter inom området.

Kontakt

Headerbild

Kontakta mig:

Qvalidea AB
Åsa Nordin

070-33 44 063
asa.nordin@qvalidea.se

Bolaget har sitt säte i Ljusdal
Organisationsnummer: 559147-8465
Företaget är registrerat för F-skatt